Stripper afbeelding
Dorset GM logo

Nieuw ontwikkelingsproject gericht op het strippen van mest

Dorset ontwikkelt verder aan een N-stripper machine als deelnemer van het FERTIMANURE-project. De machine heeft als doel om het produceren van zinvolle bemestingsproducten uit verwerkte rundermest verder te optimaliseren.

FERTIMANURE is een EU-project waarin 20 partners samenwerken op het gebied van nutriëntenterugwinning.

De amibitie van Fertimanure is om tot een regionale aanpak te komen waarbij nutriëntenproducten op maat worden gemaakt. Vijf pilots verspreid over Europa in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje worden uitgevoerd en gemonitord. Daarnaast worden de producten in de praktijk getest en worden de mogelijkheden bezien om producten op maat in de regio af te zetten als zogenaamde Tailor Made Fertilisers (TMF), indien noodzakelijk door eventuele verdere opwerking of blending.

De pilot in Nederland draait om het verwerken van rundermest.

Het project is gestart in 2020 en heeft een looptijd van 4 jaar. Bezoek voor meer informatie de projectwebsite: www.fertimanure.eu

FERTIMANURE heeft financiering ontvangen van het Horizon2020 Research & Innovation-programma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 862849

Share this article
Share on facebook
Share on linkedin
Share on print
Share on email